Skip to main content
#
 
contact
home
our facebook page
prev
next

.

Home
Nieuws
Lid worden
Sportief
Contact
Activiteiten
Feedback
Diversen
abonnementen 2018-2019
  
inschrijven leden 2018-2019
mailing abonnementen 2018-2019
abonnementenprijs 2018-2019
Ledenbrief  2018-2019
inschrijvingsdocument 2018_2019
Official Standard news on line
Standard in de pers
Links
kalender 2018-2019
fdr
GDPR verklaring The Red Bull-Dogs

Email
Twitter
Facebook
Digg
LinkedIn
Delicious
Google+
FriendFeed
StumbleUpon
Add to favorites

 abonnementen 2018-2019 

 

Beste leden en Standardvrienden,

Wij maken ons klaar voor het nieuwe seizoen en zoals steeds zullen wij het nodige doen voor een goede verloop van de abonnementencampagne .

De voorbije dagen hebben jullie zeker al gehoord over de nieuwe Europese wet op de privacy ( GDPR) van toepassing vanaf 25/5/2018. Als supportersclub zijn wij wettelijk verplicht deze wetgeving na te leven. Als lid van onze supportersclub dienen jullie het inschrijvingsdocument volledig in te vullen en te ondertekenen voor akkoord (wet GDPR).

De tarieven voor de abonnementen zullen ook  dit seizoen NIET verhoogd worden .

De huidige GOLD en Red  kaarten blijven behouden

Het lidgeld voor 2018 -2019 zal 10 euro bedragen. Voor de min 18 jarigen is het lidgeld gratis bij verlenging.

De bus verplaatsing  : wachten op offerte busmaatschappij(en)

Hoe inschrijven en bestellen (geldig voor lidgeld , abonnementen en aanvragen Red Cards):

  • Zitdagen voor de inschrijvingen: vergeet je ingevuld en ondertekend inschrijvingsblad niet mee te brengen aub !!!

Cafe Sporthal Heers (bij Brecht)

Maandag  25/06/2018 van 19.30 tot 21.30

 café het pleintje te Borgloon

 Zaterdag  16/06/2018 van 17.00 tot  19.00

 Zondag   01/07/2018 van 13.30 tot 16.00

café bij Dennis  te Sint-Truiden

Vrijdag 29/06/2018 van 19.30 tot 21.30

Café Tom’s Corner  Paddenhoek  21  3980  Tessenderlo  ( nieuwe- contactplaats!!! )

Woensdag 20/06/2018  van 20.00 tot 21.30

  • Via overschrijving :

 rekening The Red Bull-Dogs  BE88 735-0092688-41. Vergeet bij betaling niet het lidgeld van 10 euro mee over te schrijven en de juiste referenties te vermelden(Naam+Voornaam+ plaats) Het inschrijvingsformulier in bijlage dient eveneens volledig ingevuld en ondertekend doorgemaild te worden naar: info@theredbulldogs.be. ( per abo 1 inschrijvingsformulier)

Betaling  zonder inschrijvingsformulier is echt niet voldoende en wordt NIET verwerkt.

Indien er leden zijn die hun abonnement wensen opgestuurd te krijgen gelieve 8 € extra te storten zodat het abonnement via aangetekend schrijven kan worden opgestuurd.

Wij aanvaarden alleen correct ingevulde en ondertekende inschrijvingformulieren. Om de communicatie nog te verbeteren vragen we  jullie ook zo veel mogelijk correcte emailadressen en Gsm nummers door te geven.Dit is van belang voor het ontvangen van de communicatie van Standard de Liège bij verlengen abonnementen en aankooptickets ( beker + Europa)

Betaling via overschrijving : geld op onze rekening ten laatste 1/7/2018 ( niet gestort ,niet zeker van behoud abo plaats.. )

Opgelet we kunnen alleen nieuwe abonnementen aanvragen wanneer jullie lid zijn van Standard de Liège ( inlezen van je identiteitskaart  is dus verplicht  )

Voor meer info : gelieve Eddy Janssis te contacteren op 0473/333242 na 19 uur aub!!!

Voor opvolging ledeninfo ga naar www.theredbulldogs.be 

  
Site Mailing List  Sign Guest Book  View Guest Book 

The Red Bull -Dogs
0473 333 242   | info@theredbulldogs.be